Home Page
Top 7

NÔNG SẢN ĐẶT MUA NHIỀU NHẤT

 • chef img

  Dưa Hấu

  3300 tấn - 43886 VNĐ
 • chef img

  Cam

  2754 tấn - 45080 VNĐ
 • chef img

  Táo

  2446 tấn - 43526 VNĐ
 • chef img

  Nho

  2386 tấn - 54133 VNĐ
 • chef img

  Sầu Riêng

  1689 tấn - 57202 VNĐ
 • chef img

  Chuối

  1018 tấn - 58856 VNĐ
 • chef img

  Dâu

  657 tấn - 82732 VNĐ
Mua Bán

CÁC GIAO DỊCH ĐANG DIỄN RA

 • chef img

  Dưa Hấu

  45 tấn - 10000 VNĐ
 • chef img

  Táo

  280 tấn - 15000 VNĐ
 • chef img

  Sầu Riêng

  402 tấn - 36252 VNĐ
 • chef img

  Cam

  80 tấn - 40000 VNĐ
 • chef img

  Chuối

  481 tấn - 42863 VNĐ