Home Page
Top 7

NÔNG SẢN ĐẶT MUA NHIỀU NHẤT

 • chef img

  Đậu

  7300 tấn - 330111 VNĐ
 • chef img

  Cà Chua

  4750 tấn - 320142 VNĐ
 • chef img

  Dưa Hấu

  4250 tấn - 369571 VNĐ
 • chef img

  Táo

  4250 tấn - 412571 VNĐ
 • chef img

  Sầu Riêng

  4250 tấn - 341476 VNĐ
 • chef img

  Chuối

  4100 tấn - 382777 VNĐ
 • chef img

  Dâu

  4100 tấn - 287277 VNĐ
Mua Bán

CÁC GIAO DỊCH ĐANG DIỄN RA

 • chef img

  Dưa Hấu

  150 tấn - 441000 VNĐ
 • chef img

  Táo

  250 tấn - 424000 VNĐ
 • chef img

  Sầu Riêng

  150 tấn - 344000 VNĐ
 • chef img

  Cam

  150 tấn - 468000 VNĐ
 • chef img

  Chuối

  350 tấn - 413000 VNĐ